Hakkımızda

Hüdayi Medikal OSGB 2015 yılından itibaren Kahramanmaraş ve çevre illere iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet göstermeye başlayan bölgenin öncü firmalarındandır.

Devamını Oku

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verilmesi İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre, ...

Devamını Oku

Misyonumuz

İş sağlığı ve güvenliği yönünden; hizmet verdiğimiz firmaları ,daha güvenli ve hijyenik çalışma ortamı haline getirmektir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en asgari düzeye indirmektir.

Devamını Oku

EĞİTİMLERİMİZ

İş Güvenliği Eğitimi

Hüdayi Medikal OSGB olarak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.Bunlar sırasıyla...

Devamını Oku

İş Sağlığı Eğitimi

Tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri hekimleri, Resmi Gazetede yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında İşyerlerinde sağlıklı ve gü...

Devamını Oku

Afet Yönetimi

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı kanunun Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen Afet ve Acil Durum Planları...

Devamını Oku

Yangın Eğitimi

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye..

Devamını Oku

MEVZUAT

6331 Sayılı Kanun

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve ...

Devamını Oku

İSG Uzmanı Görevlendirme

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını...

Devamını Oku

İş Yeri Hekimi Görevlendirme

Çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına ..

Devamını Oku

Risk Analiz Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve...

Devamını Oku