EĞİTİMLERİMİZ

İş Güvenliği Eğitimi

Hüdayi Medikal OSGB olarak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Bunlar sırasıyla ;

 • 1. Genel konular
  • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • 2. Sağlık konuları
  • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • ç) İlkyardım
 • 3. Teknik konular
  • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • b) Elle kaldırma ve taşıma,
  • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
  • ,ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • ı) Tahliye ve kurtarma

İş Sağlığı Eğitimi

Tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri hekimleri, Resmi Gazetede yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş Sağlığı Eğitimi vermektedir. Bu eğitimler başlıca şu konulardan oluşur ;

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İşyerinde hijyen eğitimi
 • ilkyardım

Afet Yönetimi

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı kanunun Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen Afet ve Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele, İlkyardım, Tahliye-Arama-Kurtarma ekiplerinin kurulumu ve ekiplerin sertifikalandırılması konusunda tüm kurumlara hizmet veren bir kuruluştur.

İşletmelerden mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, tesis yönetimi bakımından hazırlamış oldukları acil durum planlarının yanında, yeni yasada yapılan düzenlemeler ile birlikte bir de Afet ve Acil Durum Yönetimi açısından da Afet Planının hazırlanması istenmektedir.

18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İş güvenliği kanununa ek olarak 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen esasların, mutlak suret de sertifikalı eğitimler olacağını, hazırlanan risk analiz raporlarının sonucuna göre afet planının hazırlanmasını, uygulamalı tatbikat eğitimleri ile sonuçlandırmasını ve yapılacak tüm bu planlamaların çalışan her bir bireye tebellüğ edilmesi istenmektedir.

Afet Yönetimi Birimi olarak, 18 Haziran 2013 Günü 28681 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 11-12 ve 30.maddelerinde belirtilen esaslar ve yükümlülüğe bağlı bu kapsamda bulunan işletmelerde ;

Afet yönetimi, risk analiz raporu oluşturma

Oluşturulan risk analiz raporu sonucunda planlamanın yapılandırılması

Çalışan personelin sağlık muayenelerinin ve portör muayenelerinin yapılması

Zarar azaltma ve planlamanın yapılandırılması

İlkyardım, Yangın söndürme, Arama Kurtarma ve Tahliye ekiplerinin kurulması ve sertifikalı eğitimlerinin verilmesi

Hazırlanan planın hedefe ulaşması için tüm çalışan personelin ilk 72 saat eğitimi ve plan hakkında bilgilendirilmesi

Yılda bir defa zorunlu tutulan deprem, yangın ve tahliye Tatbikatlarının icra edilmesi hizmetlerini vermektedir.

Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük risk ve hasarı bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye içinde söndürülemez hale gelecek ve bu aşamadan 4 dakika sonra ise çok katlı yapılarda bir üst katta ikincil yangınlar çıkacaktır. Bu süreç yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda saniyelerle ölçülmektedir.

Müfredat konuları tesis risklerini de içerecek şekilde olan Temel Yangın Eğitimi;

Bir kapalı alan yangınında risklerin ne olduğu, yangının nasıl ve hangi yöne büyüyeceği, alınması gereken ilk önlemler, ilk müdahale usulleri ve portatif tüp kullanımı ile hayatın idamesi veya korunması hakkında bilgi vermektedir. 30 (otuz) kişilik gruplara maksimum 1 (bir) gün teorik (asgari 4 saat) ve 1 (bir) saat fiili olarak verilmektedir. Eğitim tamamlandığında, eğitime katılan tüm personele Temel Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilir. Teori eğitimi esnasında yangınlara ilk müdahale usulleri, portatif tüp kullanımı ve K sınıfı yangın (kızartma yağ tavası yangınları) konusunda da bilgi verilecek olup, bu husus fiili eğitim aşamasında tekrar gösterilecektir. Temel yangın teknikleri eğitimlerinin fiili aşaması 1 m2 yüzey alana sahip bir tank üzerinde B sınıfı (akaryakıt) yangına portatif yangın söndürme cihazları (CO2, HALOCARBON ve Kuru Kimyasal Toz) ile söndürme teknikleri verilir.

İlk Yardım Eğitimi

A) Standart İlkyardım Eğitimi

Eğitim süresi : 40 saattir (5 gün) Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara Standart İlkyardım Eğitim Sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir.

B)Temel İlkyardım Eğitimi

Eğitim süresi  : 16 saattir (2 gün) Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara  Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir. Temel İlkyardım eğitimi, 16 saatlik program 2 gün (8+8 saat) olarak uygulanmaktadır.

Grupların talebi doğrultusunda eğitim;

 • Eğitim alacak firmanın belirleyeceği salonda
 • Hüdayi Medikal OSGB Eğitim Merkezi salonlarında verilebilmektedir.

Eğitimler, etkin olabilmesi için her 10 katılımcı için 1 eğitmen düşecek şekilde verilmekte ve öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla interaktif olarak örnek olaylar gösterilerek anlatılmakta, her katılımcının eğitim materyalleri üzerinde uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmaktadır. Eğitimde kullanılan materyaller (manken, sargı bezi, atel vb.) Hüdayi Medikal OSGB tarafından temin edilmektedir.